Důležité organizační pokyny

Organizační pokyny

Pokud chcete přihlásit své dítě na náš tábor, přečtěte si pozorně následující organizační pokyny.

Přihlášení na tábor

Než vyplníte přihlášku, přečtěte si pozorně tyto pravidla a seznamte je se svými dětmi:

TÁBOROVÝ ŘÁD

 • Pečlivě vyplňte přihlášku na tábor a odešlete: PŘIHLÁŠKA. Další pokyny a informace Vám budou zaslány na e-mail, který jste uvedli v on-line přihlášce.
 • Po odeslání přihlášky je potřeba zaplatit nejpozději do 14 dnů zálohu ve výši 2000,-  jinak bude pobyt STORNOVÁN.
 • Pokud budete platit tábor bez přispění zaměstnavatele, uhraďte zálohu 2000,- Kč nebo celou částku složenkou, nebo bankovním převodem na účet  2002408156 / 2010 . Jako variabilní symbol platby uveďte prvních šest čísel z rodného čísla. Do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno dítěte a turnus. 
 • Nejpozději za týden, od nás dostanete zprávu (e-mail), že je pro vás místo rezervované.
 • Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel, je nutné to vyznačit v 1. části písm. c) přihlášky. Pokud bude zaměstnavatel přispívat zpětně, uhraďte tábor. Potvrzení o zaplacení Vám bude vystaveno při odjezdu z  tábora.
 • Doplatek za tábor uhraďte nejpozději do 15. 6. 2023
 • Na platbu tábora lze navíc čerpat příspěvek některých zdravotních pojišťoven a to na základě potvrzení, pokud se zájemci sami přihlásí . Potvrzení bude poté předáno na táboře, osobně.

Platba

 • Cena našich táborů v roce 2023 je 8500 Kč.
 • Zálohu 2000 Kč zaplaťte do 14 dnů od odeslání přihlášky.
 • Zbývající část uhraďte do 15.6.2023.
 • Číslo účtu:  2002408156 / 2010
 • Variabilní symbol: prvních šest čísel z rodného čísla. Do zprávy pro příjemce platby uveďte jméno dítěte a turnus.
 • Pokud potřebujete vystavit fakturu, napište si prosím na email: info@taborybystricka.cz .  Nezapomeňte uvést potřebné fakturační údaje, především IČ a název firmy.

Před odjezdem

 • Vybavte děti na tábor s přihlédnutím k „Doporučenému seznamu věcí“ který najdete ZDE a specifickým potřebám dítěte. Na táboře jsou zakázány mobilní telefony, cenné a nebezpečné věci , sladkosti a jídlo.
 • Nezapomeňte s sebou vzít:

Prohlášení rodičů GDPR

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

Posudek od lékaře

Kopii kartičky pojištěnce

Bez těchto dokumentů nemůžeme dítě na tábor přijmout. Následující dokumenty je potřeba vyplnit a doložit nejpozději při nástupu na turnus.

Dokumenty po otevření můžete hned vyplnit a vytisknout (kromě posudku lékaře – tam je zapotřebí vyplnění a potvrzení od lékaře)

 • Nástup na tábor
  – I. turnus: 30. 07. 2023 od 15 do 17 hod
  – II. turnus: 13. 08. 2023 od 15 do 17 hod

Adresa a cesta k nám na tábor:

 • Tábor se nachází na levém břehu přehrady Bystřičky v katastru obce Velká Lhota. Velká Lhota 7, 757 01
  GPS:49.423615, 18.027934

Na táboře

 • Při předání dítěte podrobně informujte vedoucího tábora o jeho aktuálním zdravotním stavu a eventuálních chronických onemocněních a indispozicích. Na tábor nebude přijato dítě v případě zjištění pedikulózy (vší).
 • Dítě při převzetí budeme informovat o programu a režimu.
 • První jídlo se podává teplá večeře  17 hod. Poté bude ještě podávaná pozdní večeře. Pitný režim je nepřetržitě.
 • Telefon do tábora:+ 420 774 65 70 86
 • Adresa na tábor pro případné posílání dopisů:

„Jméno dítěte“….

Návrat domů

 • Poslední den tábora v sobotu, si děti převezměte mezi 9:30 až  11:30  hod. Parkujte prosím ohleduplně k odjíždějícím z tábora
 • Dítě bude po snídani.