Táborový řád

Každý účastník tábora:

 • se bude chovat k ostatním táborníkům slušně, čestně a kamarádsky
 • se účastní táborového programu
 • se vyvaruje používání vulgárních výrazů
 •  se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího, praktikanta, hlavního vedoucího
 • se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí
 • šetří zařízení tábora a chová se ohleduplně k zapůjčenému vybavení
 • je povinen udržovat pokoj, její okolí, společné prostory, sprchy, WC atd. v čistotě – pokoj na konci tábora předá v takovém stavu, v jakém ji převzal, tedy v čistotě
 • nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování, či stěhovat nábytek na svém pokoji
 • chrání přírodu
 • nahlásí každý úraz, přisáté klíště a zdravotní potíže vedoucímu nebo zdravotníkovi
 • nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si tolik jídla, kolik sní (nebo minimální porci) a dodržuje pravidelný pitný režim.
 • si uloží si větší obnosy peněz, cennosti, mobil, MP3 přehrávač atd. u oddílového vedoucího nebo u hlavního vedoucího. Pokud si peníze nebo cennosti nechá u sebe a ztratí, je to výhradně na zodpovědnost dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou zodpovědnost.
 • při vycházce do okolí, při celodenním výletu apod., dbá na vhodné vystupování a chování
  se řídí táborovým řádem a režimem dne. Dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí být ve svém pokoji a posteli, převlečen do nočního oděvu.

Každý táborník tábora dodržuje:

 • zákaz konzumace hub, točené zmrzliny, kupovaných potravin atd.
 • zákaz přechovávání snadno se kazících potravin v chatě
 • zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů vody
 • zákaz vstupu do těsné blízkosti řeky, přehrady, do prostoru za chatu a budovy apod.
 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího
  Koupání je povoleno pouze na určeném místě. Koupání je velmi riziková činnost, při které vzniká nejvíce úrazů. Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího je považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu.
 • zákaz práce se zápalkami či zapalovačem bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může jen táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího.
 • zákaz používání mobilního telefonu
 • zákaz konzumace alkoholu, cigaret a jiných návykových a omamných látek.

Návštěvy táborníků na táboře jsou zakázány. Bez vědomí a souhlasu nemá žádná cizí osoba (ani rodič) do tábora přístup.