Obecná pravidla pro vybavení dětí na tábor

Obecná pravidla pro vybavení dětí na tábor:
1) V první řadě se vždy řiďte požadavky a radami pořadatele tábora. Veškeré informace k organizaci tábora ve Vámi vybraný turnus vám bude sdělen na Váš email minimálně měsíc před začátkem tábora. Pokud budete chtít vědět, jak se vašemu dítěti daří, jak tábor probíhá, sledujte FB: Tábor Bystřička

 

2) Vezměte v úvahu zaměření tábora, jeho program a činnosti. Pokud bude v táborovém programu např. naplánováno několik výletů, budou děti jistě potřebovat solidní obuv, malý batůžek atp.

 

3) Počítejte s informacemi o umístění tábora a způsobu dopravy. Doprava dětí na tábor je vlastní .Tábor je umístěn vedle parkoviště, tudíž děti můžou mít kufry, velké batohy a tašky, protože se věci nenesou daleko.

 

4) Nechte děti sbalit sami. Dohlédněte na ně, pomozte jim přiměřeně jejich věku a schopnostem, ale nechte je, ať si sami uvědomí, co vlastně potřebují, proč si to berou, a zařiďte, ať jim vše projde rukama a vědí, kam si to ukládají. Když sbalíte dětem vy, stane se velmi pravděpodobně to, že spoustu věcí vůbec nepoužijí, protože nebudou vědět (nebo zapomenou), že je mají, případně kde jsou. Když si vedoucí všimne, že dítě chodí od začátku tábora v jedněch ponožkách a pomůže mu objevit skrytá tajemství jeho zavazadla, pak zas dítě, které si samo nezabalilo, spoustu věcí nepřiveze, neboť vlastně neví, co vše s sebou mělo a své věci si nepozná. 🙂

 

5) Optimální množství věcí ve vybavení je vždy velkým úskalím, neboť jde o to vyvážit zkušenosti a potřeby dětí, rodičů i vedoucích. Na táborech lze narazit na děti vybavené nedostatečně, což naštěstí nebývá nejčastější jev, ale stejně tak i na děti, které s sebou mají horu zbytečností, a to jak ve smyslu věcí naprosto nepotřebných, tak i přebytečného množství věcí praktických. Nemusí to být zásadní problém u táborů, kde děti věci odloží a nemusí se o ně dále starat. Naopak je mnoho táborů, kde to dětem nadělá velké problémy. Proto je dobré u každé věci zvážit její opodstatnění a posoudit, zda je opravdu nutné či alespoň dobré si ji vzít. Argument, že by se třeba mohla na něco hodit není dobrým vodítkem.

 

6) Množství peněz je další věcí, na kterou se často naráží. Pokud s tímto nastanou problémy, pak je to především s přílišným množstvím peněz. (Lze narazit i na děti, kteří mají s sebou větší kapesné, než dospělý vedoucí.) Proto je dobré si uvědomit, proč na tábor dítě posíláte. Jistě dospějete k závěru, že to není kvůli nakupování. I samostatné hospodaření s penězi je totiž pro děti podstatná součást výchovy a značně se promítá i do vztahů, nejen na táboře. V emailu, kterým vám před začátkem táboru pošleme, vám sdělíme návrh finanční částky, která bude na tábor vhodná.

 

7) Cenné a nebezpečné věci se mohou stát v případě neuváženosti stejným problémem, jako přílišné množství peněz. Proto nedávejte svým dětem nic takového, ani cenného nebo nebezpečného. I když je dnes už běžné, že děti každodenně používají mnoho elektroniky a jiných drahých věcí, bývá lépe, když si od nich na chvíli odpočinou. Nic takového nebudou potřebovat. Vězte, že na táboře s opravdu dobrým programem po nich ani nevzdechnou. Pokud máte potřebu vybavit děti drahými věcmi, investujte spíše do jejich kvalitního vybavení. Speciální kapitolou jsou mobilní telefony. Mobilní telefony zakazujeme a na táboře se nepoužívají. Oblast kolem Bystřičky je bez Wifi signálu. Pokud dítě telefón na táboře bude mít, je to na jeho vlastní riziko. Lépe je důvěřovat vedoucímu, že rodiče o případných neodkladných záležitostech, bude vedoucí rodiče informovat.

 

8) Jídlo a sladkosti bývají další ukázkou přílišné péče a obav rodičů. Nemusíte se bát, vaše dítě u nás nebude trpět hlady, důvěřujte nám. Proto i zásoby jídla jsou zbytečné. Jedná se tedy pouze o jídlo na cestu. Přesto dost často, ne-li ve většině případů, vedoucí po několika dnech musí likvidovat množství jídla, které děti „po cestě“ nesnědly.  Proto i zde platí „všeho s mírou“. Sladkosti dětem nedávejte, program bude pestrý natolik, že nebudou mít potřebu se dojídat sladkým .

Pokud budete mít nějaké dotazy obraťte se na nás s důvěrou a kontaktujte nás na telefonu nebo přes email.